27 juli, 2015

Hittills i år har två nya hundraser kommit till Sverige – bouvier des ardennes och griffon bleu de gascogne. Båda hundarna har använts i vildsvinsjakt och härstammar från Europa. Nu är totalt 341 olika hundraser registrerade i Svenska Kennelklubben, SKK.
Det rör sig om redan erkända hundraser som för första gången har registrerats i Sverige.

Bouvier des ardennes
Rasen tillhör grupp 1: Vall-, boskaps- och herdehundar. Rasens hemland är Belgien. Bouvier des ardennes är en orädd, livlig, energisk och uthållig hund som använts till den krävande uppgiften att valla svin. Under 1800-talet började de användas som viltspårhundar för ledhundsjakt på hjort och vildsvin. Den är reserverad mot främlingar, men tillgiven mot sin familj. Rasen finns i Långaryd, Halland.
BouvierDesArdennes
Foto: Lillemor Böös
Griffon bleu de gascogne
Rasen tillhör grupp 6: Drivande hundar samt sök- och spårhundar. Rasens hemland är Frankrike. Griffon bleu de gascogne är en hundras från Gascogne i sydvästra Frankrike. Den är en braquehund och drivande hund. På 1800-talet gjordes korsningar mellan grand bleu de gascogne och mindre lokala griffoner. Den används som drivande hund på hare och vildsvin. Rasen finns i Lammhult, Småland.
GriffonBleuDeGascogne
Foto: Karin Ewert

Över 300 olika hundraser
Totalt finns det nu 341 hundraser och varianter registrerade i SKKs hundregister. Under 2014 registrerades det sammanlagt 51 111 nya rashundar i SKK. I landet finns cirka 785 000 hundar, inklusive rashundar och blandraser. Rashundarna är de mest populärast hundarna, av den totala populationen är 75–80 procent rashundar.

En rashund är en hund med erkänd rasbeskrivning/rasstandard från sitt hemlands kennelklubb. Hunden ska vara registrerad med godkänt registreringsbevis, även kallad stamtavla, utfärdat av sitt hemlands kennelklubb.

Med en svenskuppfödd registrerad rashund ska alltid följa ett registreringsbevis. Det är en dokumentation som ger svar på härstamning, hälsostatus och eventuella tävlingsresultat. Det är att jämföra med en varudeklaration på en mobil, dator eller annan kapitalvara. Dessutom ska det tecknas ett köpeavtal mellan säljaren och köparen. Hunden ska vara ID-märkt och avmaskad. Med hunden bifogas också ett friskintyg utfärdat av veterinär, och intyget får inte vara äldre än 7 dagar. En valp får inte levereras före 8 veckors ålder. Konsumentköplagen gäller vid köp hos en uppfödare som är registrerad i SKK.

Mer information om de nya hundraserna, deras bakgrund och olika användningsområden hittar du i Hundrasguiden på SKKs webbplats: skk.se/hundraser.