Bli medlem i Djurens Vänner och stöd vår verksamhet. Ett medlemskap innebär att vi även fortsättningsvis kan jobba för djurens välbefinnande. Eftersom vi är en ideell förening så är vår verksamhet väldigt beroende av våra medlemmar.

Riksorganisationen har inga egna medlemmar. Dessa är istället anslutna till sin lokala förening, som i sin tur är ansluten till Riksorganisationen.

KLICKA HÄR för att se hur du blir medlem i någon av våra föreningar

 

Gåvor till Djurens Vänners Riksorganisation insättes på:

Bankgiro: 515-6997
Plusgiro: 53 15 77-5
Swish: 123 354 9151

Att driva en ideell organisation för djur som har det svårt är mycket kostsamt, men tack vare generösa gåvor och arv klarar vi att driva verksamheten vidare.
Riksorganisationen är mycket tacksam för alla gåvor och arv som kommer in, stora som små. Tack vare dessa och våra eldsjälar kan vi driva vårt viktiga arbete vidare!

Om du väljer att donera via ditt testamente så är det viktigt att det framgår att arvet ska gå till Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisation.  Tänk också på att det alltid är bra att ha med föreningens organisationsnummer: 846000-1111