Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisation är en sammanslutning av inom landet verksamma djurskyddsföreningar bärande namnet “Djurens Vänner”.

De första tre Djurens Vänner föreningarna bildades i Malmö, Helsingborg och Göteborg år 1952. Dessa följdes av flera föreningar, som gick samman i en organisation – Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisation – som bildades i Örebro den 8 juni 1957.

Riksorganisationen har till ändamål att arbeta för samverkan mellan de anslutna föreningarna, vilka alla verkar för ett realistiskt djurskydd och efter ett av Riksorganisationens årsmöte fastställt principprogram.

Kontakt Riksorganisationen: 010-1600660

Styrelse

Ordförande
Fredrik Malmgren, Malmö
fredrik.malmgren@djurensvanner.se
Tel: 0708-12 60 88

Vice ordförande
Solveig Gavik, Göteborg
Tel: 0705-68 94 14

Sekreterare
Annica Sjöberg, Nässjö
Tel: 0732-03 39 59

Kassör
Anne-Marie Medin, Växjö

Ledamöter
Lil Banås-Holmberg, Göteborg
Pia Lindkvist, Växjö

Suppleanter
Mats Carlsson, Malmö
Charlotte Holmqvist, Jönköping