Stipendium riktat mot skolår 9 i grundskolan

upp till år 3 på gymnasiet

Djurens Vänners Riksorganisation ger stipendium med 5 % av prisbasbeloppet (år 2014: 44.500.- kr),
dvs för år 2015 är det 2.225.- kr per lokalförening samt 1 års gratis medlemskap i den lokalförening som delar ut stipendiet.

Stipendiet ska gå till elev/student som antingen söker själv eller rekommenderas av lärare/mentor/handledare före den 1 maj innevarande år. Stipendiet lämnas till elev/elever som gör ett skolprojekt från årskurs 9 till år 3 på gymnasiet eller ett annat fördjupningsarbete som berör djur och djurhållning ur ett positivt perspektiv. Arbetet ska redovisas genom uppsats, utställning, film eller liknande och bedömas av lärare/sakkunnig. För att få stipendiet krävs ett högt betyg, med nuvarande betygsskala betyg A-B.

Lokalföreningarna marknadsför själva stipendiet och avgör om det ska delas mellan flera arbeten eller elever vid exempelvis grupparbete. Stipendiet söks före 1 maj innevarande år. Det är frivilligt för lokalföreningarna att delta. Stipendiatens arbete kopieras eller dokumenteras och skickas till Riksorganisationen.

Syfte och mål:
Ge ökad kunskap om djurhållningens etik, ansvar och respekt för djur. Samt att få fler aktiva och engagerade unga medlemmar.

 

Stipendium riktat mot yngre barngrupper

Djurens Vänners Riksorganisation ger stipendium med 5 % av prisbasbeloppet (år 2014: 44.500.- kr), dvs för år 2015 är det 2.225.- kr per lokalförening samt studiebesök i katthem eller djurhem om föreningen har ett sådant.

Målgruppen är yngre barn i årskurs F till 3 samt fritidshem. Grupperna ska visa att man har arbetat med djurhållning och etik under längre tid, och kunna redovisas på lämpligt sätt (teater, bildutställning…) Man ska arbeta ur ett positivt perspektiv och lära barnen ansvar och respekt för djur.

Lokalföreningarna marknadsför själva stipendiet och avgör om det ska delas mellan flera arbeten. Stipendiet söks av förskollärare/lärare/fritidspedagog före 1 april innevarande år. Det är frivilligt för lokalföreningarna att delta. Stipendiatens arbete kopieras eller dokumenteras och skickas till Riksorganisationen.

Syfte och mål:
Ge ökad kunskap om djurhållningens etik, ansvar och respekt för djur. Samt att få fler aktiva och engagerade unga medlemmar.

Ladda ner ansökningshandlingar»