Djurens Vänner verkar för…

 • att  bekämpa alla former av djurplågeri och övervaka att djurskyddslagarna efterleves,
 • att upplysa om sakförhållanden om de plågsamma djurförsöken och arbeta för en lagstiftning däremot,
 • att stödja alternativ forskning,
 • att arbeta för ett realistisk djurskydd där man av olika skäl även måste avliva djur,
 • att vara opinionsbildare för bättre djurskyddslagar och bättre djurhållning,
 • att i massmedia genom annonser – artiklar och insändare – närradio m m, sprida upplysning och kunskap om djurs behandling och biologiska förutsättningar,
 • att jordbruksnäringens djuruppfödning humaniseras och att de s.k. djurfabrikerna där svin, nötkreatur och höns, utsättes för rovdrift, avskaffas,
 • att motarbeta och på sikt avskaffa pälsfarmer och täthägn för vilt,
 • att jakten humaniseras, t ex beivra rovjakt, förbud mot utläggning av gifter etc. och att en omsorgsfull viltvård bedrives till gagn för viltet,
 • att rädda djur, som genom människans inverkan hotas av utrotning,
 • att i god kontakt med myndigheter och enskilda organ bevaka frågor av intresse för djurägare,
 • att bistå allmänheten i djurskyddsfrågor och
 • att hos barn och ungdom sprida upplysning och kunskap om såväl husdjurs som vilda djurs behandling, samt väcka deras intresse för djurskyddssaken.

Klicka här för att läsa våra stadgar»

Klicka här för att läsa vår senaste verksamhetsberättelse»