Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisations
Verksamhetsberättelse 2017

 

Anslutna föreningar: Borlänge, Borås, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Lidköping, Malmö, Nyköping, Nässjö, Stockholm, Uddevalla, Uppsala, Vetlanda, Växjö

Under året som gått har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden jämte ett årsmöte, som hölls den 20-21 Maj i Borås.

Styrelsen har arbetat med olika uppdrag efter beslut tagna på årsmötet och efter be-slut som avhandlats på våra styrelsemöten. Bl.a. så har Fredrik Malmgren som är den i styrelsen som utsetts till att hålla i kontakten med EU Dog and Cat Alliance inlett ett samarbete mellan dem och Riksorganisationen. Samarbetsprojektet, SwePAAAG, ska förhoppningsvis kunna förbättra reglerna för handel av hundar och katter via nätet. Styrelsen har även utsett Anne-Marie Medin till att representera Djurens Vän-ners Riksorganisation i representantskapet för DjurHemsFörbundet. Arbetet med den gemensamma hemsidan är nu klart och samtliga lokalföreningar är nu länkade från RO ´s hemsida. www.djurensvanner.se

Sedan styrelsen ändrat reglerna för kastreringsbidraget och gjort det möjligt att an-söka flera gånger per år har det används flitigt. De olika bidragen har varit :
• 25.000 kr per kastreringskampanj,
• 25.000 kr i annonsbidrag /år.
• 10.000 kr till utbildningar/år.
• En allmän pott, obegränsat belopp.
RO har också delat ut ett generellt bidrag till samtliga lokalföreningar och precis som tidigare år har lokalföreningarna delat på avkastningen från Selvy Anderssons fond.

Bidragsgruppen har beviljat ett antal privatpersoner bidrag till veterinärvård och sty-relsen har beviljat bidrag och donationer till andra organisationer så som Björn Ekwalls minnesfond, alternativ forskning, Sverige. DjurHemsFörbundet, Sverige. Voov, veterinärers omtanke om våldsutsatta, Sverige.

Under hösten hölls de årliga utbildningsdagarna, och i år var det Göteborgs-föreningen som anordnade dem. Deltagandet var stort och endast två föreningar hade förhinder att närvara. Man kunde ta del av flera intressanta föreläsare, bl.a. Susann Hellman som alltid har bra och roliga tips om hur kattägare ska vara för att behaga sin katt. ID-hund hade en engagerad hundförare på plats som berättade om deras fina arbete med att hitta försvunna hundar och katter. Djurambulansen deltog också och vi fick chans att ställa frågor om deras arbete men också titta in i en av deras djurambulanser. Från styrelsen deltog Fredrik Malmgren, som höll ett lärorikt föredrag om hur vi ska bli bättre på att värva medlemmar och Annica Sjöberg pratade om att vi inte får glömma bort att visa våra volontärer uppskattning.

Styrelsen har skickat en skrivelse till riksdagen i protest mot den planerade lag- ändring som gör det möjlig att avvänja griskultingarnas redan vid 21 dagars ålder istället för som nu 28 dagar. Styrelsen har också skickat en skrivelse med en fråga till regeringen om när de ämnar skriva de utlovade ändringarna i djurskyddslagen.

Styrelsen för 2017:
Solveig Gavik • Annica Sjöberg • Fredrik Malmgren • Pia Lindkvist
Maria Lindström • Lil Holmberg-Banås • Charlotte Holmqvist