Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisations
Verksamhetsberättelse 2019

Riksorganisationens verksamhetsberättelse görs inför årsmötet som äger rum i maj påföljande år. Därav finns det en fördröjning på publicerad verksamhetsberättelse under årets första månader.

Anslutna föreningar 2019: Borlänge, Borås, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Lidköping, Nyköping, Nässjö, Skåne, Stockholm, Uddevalla, Uppsala, Vetlanda, Växjö

De olika beslut som tagits på Riksorganisationens årsmöte samt våra styrelsemöten har legat till grund för vårt arbete. Vi har även tagit oss an andra aktuella djurskyddsfrågor.

Utdelade bidrag
Våra lokalföreningar har precis som tidigare år haft möjlighet att ansöka om:
• 10.000 kr i utbildningsbidrag/år.
• 25.000 kr i kastreringsbidrag/kampanj.
• 25.000 kr i annonsbidrag/år.
Det har också funnits en allmän pott, obegränsat belopp, som lokalföreningarna har kunnat söka ur.
I övrigt har RO delat ut ett generellt bidrag till samtliga lokalföreningar och som tidigare har lokalföreningarna delat på avkastningen från Selvy Anderssons fond.
Styrelsens bidragsgrupp har beviljat ett antal privatpersoner bidrag till veterinärvård och styrelsen har även beviljat bidrag och donationer till andra organisationer. I samband med årsmötet beslutades det om bidrag till: Björn Ekwalls minnesfond alternativ forskning och Djurhemsförbundet.
I likhet med föregående år har vi under 2019 haft ett samarbete med Bayer AB vilket fallit väl ut. Enligt avtalet har pengarna delats ut till de föreningar som har ett djurhem.

Representation
Ann-Marie Medin, vår kassör, deltog vid Djurhemsförbundets årsmöte där hon ingått i representantskapet.
Vår ordförande Fredrik Malmgren är av styrelsen utsedd till att hålla i de olika projekt vi deltar i ute i Europa. Riksorganisationen har tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen och representanter från London EU Dog and Cat Alliance skapat SwePAAG som är en undergrupp till EUPAAG (EU Pet Advertising Advisory Group), som i sin tur är en rådgivningsgrupp som bl.a. har till syfte att förbättra standarden på annonser för sällskapsdjur på nätet. Året har också inneburit många resor och konferenser för vår ordförande. Han har bl.a. suttit i juryn för Purina i samband med att ”årets djurhjälte” 2019 korades. Vidare deltog Fredrik på en kvällskonferens i Köpenhamn angående smuggelhundar och därefter lyssnade han på ett föredrag i Bryssel angående mobila slakterier. I maj deltog han vid en hearing i Regeringskansliet angående ”Brott mot Djur”.

Internationellt arbete
Några av styrelsens ledamöter deltog vid ICAWC´s djurskyddskonferens som denna gång hölls den 8-10 oktober i Valetta, Malta. ICAWC är den ledande konferensen i sitt slag-som samlar experter från hela världen för att diskutera våra husdjurs välbefinnande. Det är en plattform där hundratals delegater byter kunskap, får stöd och inspireras till ett bättre djurskydd. I samband med konferensen höll EU Dog & Cat Alliance ett möte där vi deltog. På det mötet delas det varje år ut olika priser till personer eller organisationer som under året gjort något som avsevärt förbättrar eller förändrar situationen för våra husdjur. I år var det Fredrik Malmgren som tillsammans med Johan Beck-Friis, Svenska Djurhemsföreningen som fick ta emot ett stipendium för sitt arbete med smuggelhundar och SwePAAG

Övrigt
Fredrik har arbetat med och låtit trycka upp en bok i Föreningsteknik för våra lokalföreningar.
I december delades Djurens Vänner Jönköping i två föreningar och Djurens Vänner Värnamo bildades. Vårt mål har under året varit att besöka så många av våra lokalföreningar som möjligt i syftet att stödja och inspirera. I år var det Djurens Vänner Skåne som i samarbete med RO anordnade årets utbildningsdagar i Lund. Efter kursen blev samtliga deltagare behöriga att söka § 16-tillstånd.

 

Styrelsen för 2019:
Ordförande: Fredrik Malmgren, DV Skåne
Vice ordför: Solveig Gavik, DV Göteborg
Sekreterare: Annica Sjöberg, DV Nässjö
Ledamöter: Lil Banås Holmberg, DV Göteborg samt Pia Lindkvist, DV Växjö
Suppleanter: Mats Carlsson, DV Skåne samt Charlotte Holmqvist, DV Jönköping
Kassör samt suppleant: Anne-Marie Medin, DV Växjö