Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisations
Verksamhetsberättelse 2018

 

Anslutna föreningar: Borlänge, Borås, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Lidköping, Nyköping, Nässjö, Skåne, Stockholm, Uddevalla, Uppsala, Vetlanda, Växjö

 LOKALFÖRENINGARNA
Representanter från RO´s styrelse har under året besökt några lokalföreningar som behövt både vår hjälp och stöd. Styrelsen har också beviljat bidrag, anordnat utbildningsdagar samt tillhandahållit diverse PR–material. De olika bidragen föreningarna har kunnat ansöka om är:
• 25.000 kr per kastreringskampanj,
• 25.000 kr i annonsbidrag per år.
• 10.000 kr till utbildningar per år.
• En allmän pott, obegränsat belopp.

RO har delat ut ett generellt bidrag till samtliga lokalföreningar och precis som tidigare år har lokalföreningarna delat på avkastningen från Selvy Anderssons fond. Pengar från samarbetet med Bayer AB har, enligt deras avtal, delats ut till de föreningar som har djurhem. 

ANDRA BIDRAG 
Bidragsgruppen har beviljat ett antal privatpersoner bidrag till veterinärvård och Årsmötet beviljade bidrag till följande organisationer:
• DjurHemsFörbundet: 100 000 kr.
• Svenska Hästars Värn: 20 000 kr.
• Björn Ekwalls minnesfond: 20 000 kr

Riksorganisationen har enligt årsmötesbeslut betalat 40 000 kr till utbildning för en narkotikahund hos Tullverket. 

Som ett PR-projekt beslutade styrelsen att sponsra Robin och Sofie när de cyklade från Linköping till Benidorm på 70 dagar. På vägen besökte de ett antal, i förväg utvalda, djurhem. Det var möjligt att dagligen följa deras videoblogg www.expeditionhittahem.se.

REPRESENTATION 
Styrelsen genom Fredrik Malmgren har i en artikel i Aftonbladet tillsammans med Johan Beck-Friis, Svenska Djurskyddsföreningen och Bo Algers, Compassion in World Farming Sverige tagit avstånd mot det hot och våld mot lantbrukare som beskrivs i en rad medier.

Representanter från styrelsen har även i år deltagit på ICAWC´s konferens (International Companion Animal Welfare Conference) som vi anser vara oerhört givande i utbildningssyfte. Anne-Marie Medin deltog på DjurHemsFörbundets årsmöte.

Fredrik har även hållit föredrag på några föreläsningar i Bryssel samt deltagit på EU Dog and Cat Alliance möte.

SwePAAG
Fredrik Malmgrens arbete med SwePAAG har fortsatt, ett samarbete som förhoppningsvis ska resultera i skärpta regler för handel med husdjur på nätet. RO´s styrelse har haft sitt första möte i Stockholm med två representanter från London. 

Närvarande och inbjudna av RO var representanter från Djurskyddet Sverige, SVERAK och Svenska Djurskyddsföreningen. Förhoppningsvis öppnar mötet upp för ytterligare samarbete med några av de inbjudna organisationerna. 

UTBILDNINGSDAGARNA
Under hösten anordnade RO tillsammans med Djurens Vänner Skåne de årliga utbildningsdagarna. Deltagarna kunde ta del av flera intressanta föreläsare bl.a. Marissa Marchi från Bayer AB som pratade om den otäcka lungmasken samt Peter Rimsby som pratade om volontärarbete och vikten av ett bra ledarskap. Fredrik Malmgren föreläste om olika bestämmelser i djurskyddslagen samt vad § 16 tillståndet innehåller och vad man ska tänka på.

 

Styrelsen för 2018:
Ordförande: Fredrik Malmgren, Skåne
Vice ordför: Solveig Gavik, Göteborg
Sekreterare: Annica Sjöberg, Nässjö
Ledamöter: Lil Banås Holmberg, Göteborg samt Pia Lindkvist, Växjö
Suppleanter: Mats Carlsson, Skåne samt Charlotte Holmqvist, Jönköping
Kassör samt suppleant: Anne-Marie Medin, Växjö