Aktuellt från Djurens Vänner – vår medlemstidning

Den rikstäckande tidningen Aktuellt från Djurens Vänner, som är organ för Djurens Vänners Riksorganisation, verkar för sunt djurskydd och sann djurvänlighet. Tidningen distribueras till samtliga medlemmar i Djurens Vänners lokalföreningar.

Resterande tidningar delas ut vid mässor, djurutställningar etc.

Medlemsskap & Adressändring

Som medlem i ansluten lokalförening får du 4 nr/ år av tidningen. Varje lokalförening ansvarar för sina anslutna medlemmar.
Vid frågor gällande medlemskap eller utebliven tidning vänligen kontakta din lokala förening.

Senaste numret av medlemstidningen.

Material

Vi tar helst emot texter och bilder via mail, men det går även bra att skicka material via post. För insänt, av redaktionen ej beställt material, garanteras ej införande i tidningen.

Annonsering

Elisabeth Stjernswärd, Marketingservice
Tel: 040-45 11 84 eller 0708-16 16 77
E-post: marketingservice@telia.com

Redaktionen

Fredrik Malmgren, Redaktör & artdirector
Adress: Aktuellt, Box 94, 233 02 Bara
Tel: 0733-84 25 35
E-post: aktuellt@fmdesign.se