Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisation är en ideell djurskyddsorganisation. Organisationen är både religiöst och politiskt neutral. För närvarande finns det 17 lokalföreningar anslutna till riksorganisationen, men vi strävar efter att bli fler!

Vi tror på att ”tillsammans är vi starka” och ju fler vi är desto mer kan vi påverka! Vill ni starta upp en lokalförening i er stad? Eller har ni redan en förening som ni funderar på ansluta till Djurens Vänner? Här hittar ni lite mer information.

 

Riksorganisationen är Djurens Vänners högsta instans och har till ändamål att arbeta för samverkan mellan de anslutna föreningarna, vilka har som mål att arbeta efter Riksorganisationens principprogram.

Bidrag till lokalföreningar

Till alla som vill starta upp en lokalförening och tillhöra Djurens Vänner ger vi ett startbidrag på 50 000 kr. Vi erbjuder även hjälp med att skriva stadgar, söka tillstånd med mera.
Vidare får man som lokalförening årligen ut fasta bidrag:
• 25.000 kr i kastreringskampanj/per kampanj.
• 25.000 kr i annonsbidrag /per år.
• 10.000 kr till utbildningar/per år.
Det finns också möjlighet att söka bidrag ur en allmän fond, och vi kan även bekosta utbildningen för det tillstånd som Länsstyrelsen kräver om man vill starta djurhem.

Rikstäckande medlemstidning

Djurens Vänner utkommer fyra gånger om året med sin medlemstidning Aktuellt, som distribueras till alla föreningens medlemmar. Tidningen innehåller bra och allmänna artiklar om djur och aktuella djurfrågor, och alla lokalföreningar har möjlig att beskriva sin verksamhet och dela med sig av olika händelser i varje nummer.
Alla lokalföreningar får en gratis webbplats av organisationen. Dessa följer samma mall, men det finns även utrymme att anpassa innehållet efter föreningens egna behov.

Utbildning och delade erfarenheter

I maj varje år samlas representanter från hela landet för Riksorganisationens årsmöte. Ett utmärkt tillfälle att dela med sig av erfarenheter och tips från föreningarna runt om i landet!
Under en helg på hösten anordnar vi även utbildningsdagar på olika platser i landet. Utbildningarna handlar om allt från sjukdomar till medlemsvärvning.
Att ha djurhem är inget krav för att ansluta sig till Djurens Vänner. Några arbetar med jourhem och andra har ingen omplaceringsverksamhet alls. Det finns mycket att göra för våra djur även utan att ta hand om djur.

Föreningsstöd

Förutom det ekonomiska stöd vi erbjuder står finns vi alltid till hands om man vill ha råd eller tips. Riksorganisationen kan också delta under något av era möten eller hjälpa till med att medla om en konflikt uppstår inom föreningen.

Mer information

Kontakta oss gärna med frågor eller funderingar kring att starta en egen lokalförening.
info@djurensvanner.se
Eller ring vår ordförande Fredrik Malmgren0708-12 60 88