7 mars, 2020

De typer av coronavirus som finns hos våra svenska husdjur ska inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom och i svåra fall även död hos människa. Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag, och det är viktigt att inte blanda ihop dessa olika virus.

* Artikeln har uppdaterats 9 april 2020

Det är viktigt att du som djurägare inte drabbas av panik om man skulle få beskedet att din katt/hund drabbats av corona. Detta är inte samma virus som man talar om på nyheterna och ett virus som veterinärer varit i kontakt med i över 40 år. Viruset kan förvisso ha dödlig utgång även hos våra husdjur, men det vanligaste är att det läker ut av sig själv utan eller med bara milda symtom.

Ett virus i olika varianter

Coronavirus förekommer i en mängd olika varianter världen över. Och några av dessa drabbar även våra svenska husdjur:

Coronavirus hos hund

Hundens Coronavirus (CCV) är orsak till sporadiska utbrott av tarminfektion hos hundar. Infektionen påvisades första gången redan 1971 och har sedan dess konstaterats i Europa, USA, Asien och Australien.

Symptom som kräkningar och diarré är vanligt och varar oftast några dagar upp till en vecka. Dödligheten är låg, men dödsfall har rapporterats och drabbar primärt valpar som har ett svagare immunförsvar. Oftast läker dockinfektionen ut av sig själv.

Coronavirus hos katt

Infektion med kattens coronavirus (Feline coronavirus, FCoV) är vanligt förekommande hos svenska katter och många kattägare har därför hört talas om coronavirus redan för länge sedan. Många katter blir smittade av viruset men oftast läker infektionen ut av sig själv. Ibland helt symtomlöst eller med symtom från mag-tarmkanalen i form av lindrig diarré. bland händer det dock att viruset utvecklas till FIP (felin infektiös peritonit) och oftast är det katter med nedsatt immunförsvar som drabbas.

FIP-formen är en obotlig sjukdom med dödlig utgång. Förändringen sker dock först efter det att katten infekterats och det förändrade viruset sprids inte vidare till andra katter. FIP-formen av viruset är alltså inte smittsam, det vill säga en katt med FIP kan sprida coronaviruset vidare till andra katter, inte smitta dem med FIP-viruset.

Uppdatering 9 april: Människan kan smitta djur

Ny forskning visar nu att även om människor inte kan bli smittade av katternas corona virus, så är katterna däremot mottagliga för den smitta som drabbar oss. Detta rapporteras av nyhetsbyrån Reuters.

I jakten på ett vaccin mot viruset har forskare testat olika arter för att identifiera vilka som är sårbara för viruset. Studien, baserad på forskning som genomförts i Kina, fann katter och illrar mycket mottagliga för viruset. Även hundar, kycklingar, grisar och ankor testades, men ingen av dessa visade sig mottagliga för viruset.

Forskarna fann också att katten i sin tur kan smitta andra katter (via andningsdroppar) med ”vårt” virus. Infekterade katter hade virus i munnen, näsan och tunntarmen. Eftersom denna smittspridning är gjort medvetet i forskning vet man ännu inte hur lätt smittan sprids mellan människa och katt i en normal miljö. Det finns i dagsläget heller inga uppgifter som tyder på att smittade katter skulle kan sprida ”vårt” virus vidare till andra människor.
Läs mer om forskningens hos Reuters (text på engelska)

Läs mer på SVAs hemsida (Statens Veterinärmedicinska anstalt) för senaste uppdateringarna.

Källor:
EvidensiaFirstvet, Reuters och SVA