12 april, 2014

stipendium2014Djurens Vänners Riksorganisation delar varje år ut stipendium på 5 % av prisbasbeloppet (2013 44 500,- kr), dvs för 2014 2225,- kr per lokalförening samt studiebesök i katthem eller djurhem om föreningen har ett sådant. Varje lokalförening inom Djurens Vänner utser själv vilka vinnarna ska bli.

Det första vänder sig från årskurs F till årskurs 3, och det andra till årskurs 9 upp till sista året på gymnasiet.

Här hittar du mer information och ansökningshandlingar»