20 april, 2014
hund_bil_hallandpolis

Hunden och bilen har inget med inlägget att göra.

Varje år krossar polisen bilrutor för att rädda djur och personer från värmen. Om du ser ett djur eller ett barn i en varm bil och tänker att du måste göra något – gör helst så här:

  • Kontakta polisen (112 om du anser att det
    är akut, annars 114 14)
  • Notera registreringsnummer
  • Notera klockslag och tidpunkter
  • Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses
  • I nödfall krossa rutan

Om du ser ett djur eller en person i en varm bil som visar tecken på överhettning har du rätt att, för att rädda djuret eller personen, krossa rutan med stöd av nödbestämmelsen i 24 kap 4 § Brottsbalken. Nöd föreligger bland annat när fara hotar liv, hälsa eller egendom. Den som vidtar den räddande åtgärden måste vara beredd att identifiera sig för tillkallad polis eller bilägaren/föraren.

Ring helst först, det kan vara så att vi har en patrull i närheten som kan hjälpa till med bedömningen och krossandet. Här kan nu läsa mer»

Källa: Polisen i Halland