26 mars, 2017

hundforskning

Nu ska forskarna fördjupa sig i hur hundar med vanliga problem som hjärtsvikt, atros eller ryggont ska få en bättre djurhälsa. Totalt delar Agria och Svenska Kennelklubbens forskningsfond ut 4,6 miljoner kronor för 2017 till forskning om sällskapsdjur.

Agria och Svenska Kennelklubbens forskningsfond delar i år ut 4,6 miljoner för att stödja 25 forskningsprojekt i Sverige, Norge och Danmark. Tolv av projekten är nya för i år, medan resterande handlar om pågående projekt som har fått förlängd finansiering.

– Vi strävar efter att fler sjukdomar kan förebyggas, diagnostiseras och behandlas för att på sikt förbättra den fysiska hälsan hos våra sällskapsdjur, säger Pekka Olson, chef för veterinära strategier på Agria Djurförsäkring.

Hjärtsvikt, artros och gentisk kartläggning

Hjärtsvikt är ett vanligt problem bland hundar. Nu har en dansk forskare fått möjligheten att undersöka om en viss typ av medicinering, som har använts med goda resultat inom humanvården, kan bidra till att minska dödligheten bland hundar med hjärtsvikt.
En annan intressant frågeställning vid Linköpings universitet är hur stress och livsstil kan påverka relationen mellan oss och våra hundar. Samspelet mellan människa och hund baseras på sociala relationer, men vilka fysiologiska samband skapar relationen?
Från SLU kom ansökan om att kartlägga arvsmassan hos ett 100-tal hundar för att bättre kunna identifiera genetiska förändringar som är kopplade till ärftliga sjukdomar.
Atros är en vanlig diagnos hos både människor och hundar. Nu vill forskare kunna erbjuda hundarna en högre livskvalitet genom bättre smärtlindring, men också genom att förbättra möjligheten till klinisk utvärdering av hundens smärta och hälta.

Kattforskning

Utöver forskningsprojekt rörande hundar delas även ut medel till forskning om katter. Bland nya kattprojekt finns ett om dvärgväxt hos ragdoll, som är ett ökande problem.