17 maj, 2016

Hjälp de hårt arbetande bina att hämta andan och ta sig en slurk vatten – något som inte alltid är lätt att hitta för de små ihärdiga pollinerarna.

En enkel bivattnare Foto: Jakob Broström

En enkel bivattnare. Foto: Jakob Broström

Bin jobbar hårt. De pollinerar tusentals växter dagligen, och varje bi flaxar med vingarna över 10 000 gånger per minut, allt medan det flyger fram och tillbaka mellan boet och blommorna. Och när man jobbar hårt blir man törstig.

Problemet för bin är att de ofta inte har tillgång till en säker vattenkälla. Vattnet behöver vara grunt så att bina inte riskerar att drunkna.

Grunda vattenkällor, som pölar, avdunstar gärna när solen ligger på. Andra ställen där en liten insekt kan hitta vatten, som bäckar, har kraftiga strömmar där det är lätt att svepas med.

Det är där bivattnaren kommer in. Den hjälper våra pollinerande vänner att hämta andan och få i sig en slurk vatten. Enkelt och solidariskt!

Gör så här:

Ta en pajform eller en panna och fyll den med vatten och spelkulor, eller små stenar. Kulorna ger bina någonstans att landa så att de inte riskerar att drunkna när de dricker.
Placera på lämplig plats, i närheten av blommor och grönska där bin brukar trivas.
Tack för din insats!

Fler bin ger mer bär och frukt!

Källa: Naturskyddsföreningen