10 juni, 2015

I mitten av april släpptes den senaste upplagan av Svenska Akademins ordlista, vilket inte gick obemärkt förbi på Royal Canin. Ordet ”hundår” är med, men beskrivs fortsatt som något tungt och arbetsamt i akademins ordbok. Något foderföretaget ifrågasätter starkt.
– Man befäster en förlegad och felaktig uppfattning. Ett hundår är ju raka motsatsen – något underbart för både djur och ägare, säger Sebastian Persson, Marketing Manager på Royal Canin Sverige.

För ett par veckor sedan släpptes den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens välkända ordlista, SAOL. 13 000 nya har tillkommit och 9 000 gamla har fasats ut, men det är bland de oförändrade orden man hittar anledningen till de upprörda känslorna på Royal Canin Sverige. På foderföretaget menar man nämligen att ordet ”hundår” fått dras med sin oförtjänt dåliga klang länge nog och att det är hög tid för förändring.

– Vi tycker naturligtvis att ett hundår är något positivt och fint i allra högsta grad, och tror att vi har en klar majoritet av Sveriges hundägare på vår sida, säger Sebastian Persson.

Enligt Svenska Akademins ordbok har ordets negativa laddning en historisk förklaring.

– Att ett hundår definieras som något negativt har sina rötter långt tillbaka i tiden då hundar ännu inte var kärleksfulla husdjur och då de ansågs leva ett ytterst hårt liv. Därför finns det också andra ord, kopplade till just hund, med negativ innebörd. Sedan kan det vara värt att poängtera att även om vi i redaktionen för Svenska Akademiens ordlista skulle vilja justera förklaringen till ett visst ord så går det inte. Det som krävs är att större delen av svenskarna börjar använda det på ett nytt sätt. Det är först därefter som det kan bli aktuellt att uppdatera ordboken, säger Sven-Göran Malmgren, huvudredaktör på Svenska Akademiens ordlista, 14:e upplagan.

På Royal Canin antar man utmaningen och startar därför rörelsen ”Ett riktigt hundår”. Detta med förhoppning om att kunna visa hundårets sanna innebörd med hjälp av hundägare från hela landet.

– Med ”Ett riktigt hundår”-uppropet ger vi varje enskild hundägare möjlighet att bidra och visa hur deras hund njuter av livet, på enklast möjliga sätt. Man laddar upp sin bild via Facebook eller Instagram och har samtidigt chans att vinna fina priser. Målet är att få in tillräckligt många bidrag för att Svenska Akademien ska ta upp ärendet till diskussion och, i den bästa av världar, korrigera ordet till nästa utgivning, säger Sebastian Persson.

Alla inskickade bidrag, samt ytterligare information, finns på