26 maj, 2020

Den 14 maj beslutade Jordbruksverket om nya föreskrifter gällande allmänna råd om hållande av hund och katt. Anledningen till omarbetningen är att den bättre ska passa den nya Djurskyddslagen som trädde i kraft förra året. De nya föreskrifterna släpps den 15 juni, vilket också är det datum föreskriften träder i kraft. 

Något nytt som man kan läsa i föreskrifterna är: 
”Allmänna råd till 6 kap. 2 §
Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat”
.

Detta är helt klart ett steg mot rätt tänkande, men så länge ordet ”bör” finns med kan vi dessvärre inte se hur denna lydelse ska kunna göra någon skillnad alls.

Även positiva nyheter

Men man hittar även positiva uppdateringar i de nya föreskrifterna!
”Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.”

Detta låter betydligt bättre, men tyvärr kan vi även se kryphål här, med ordet ”oönskade”.  Vem avgör om en tamkatt som parar sig med en förvildad innebär oönskade kattungar?

Så visst går lagen i rätt riktning, men än har vi en bit kvar för att lyckas höja kattens status!