11 januari, 2014

bjorn_ekwallBjörn Ekwall var en pionjär inom in vitro toxikologiområdet. Redan på 1970-talet gjorde han omfattande studier som indikerade att cellkulturer skulle kunna användas för att utvärdera kemikaliers toxicitet. I mitten av 80-talet initierade han det s.k. MEIC (Multicenter Evaluation of In Vitro Cytotoxicity)-projektet, vilket syftade till att utvärdera om djurfria tester i cellkulturer kan användas för att förutsäga human akut systemisk toxicitet. Resultatet från studien visade att en kombination av tre enkla humana cellinje-tester kan förutsäga den mänskliga toxiciteten med större säkerhet än de traditionella djurtesterna. För att ytterligare förbättra MEIC-testbatteriets förmåga att förutsäga toxicitet initierade Dr. Ekwall EDIT-projektet, vilket han ledde fram till sin död sommaren 2000. Resultaten från MEIC-projektet har uppmärksammats av både EU:s center för validering av alternativa metoder, ECVAM och amerikanska ICCVAM, och används nu världen över för att utveckla tillförlitliga in vitro-tester för akut systemisk toxicitet.

Björn Ekwall grundade Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapet (SSCT) för att främja samarbetet mellan skandinaviska celltoxikologer. För att hedra minnet av Björn Ekwall och för att stödja forskare som utvecklar alternativa djurfria modeller för toxikologisktestning och forskning har SSCT startat en fond i Björn Ekwalls namn; Björn Ekwall Memorial Foundation (BEMF). Fonden delar varje år ut ett pris på 20.000 kr till en internationell forskare som har gjort stora insatser inom det celltoxikologiska området.

Priset delades ut för första gången 2002. För att BEMF årligen skall kunna dela ut priset är fonden beroende av bidrag från företag, organisationer och privatpersoner. Är Ni intresserade av att ge ett ekonomiskt stöd till BEMF och därigenom ge en uppmuntran till en forskare som har gjort betydande insatser för att utveckla och/eller utvärdera alternativa metoder inom toxicitetstestning? Sätt in Ert bidrag på BEMF:s postgirokonto 38 75 98-6.

Mer information om fonden finns på BEMF:s hemsida»
Alla bidragsgivare uppmärksammas på hemsidan såvida dessa inte undanbeder sig detta.