23 maj, 2018

Vid Riksorganisationens årsmöte i Nässjö den 20-21 maj valdes Fredrik Malmgren till ny ordförande för vår organisation. Nya i styrelsen blev också suppleanterna Anne-Marie Medin och Mats Carlsson. Anne-Marie har sedan flera år varit organisationens kassör, men tidigare inte suttit med i styrelsen.

Stående: Solveig Gavik, Annica Sjöberg, Pia Lindkvist, Lil Banås Holmberg, Mats Carlsson.
Sittande: Charlotte Holmqvist, Fredrik Malmgren samt Anne-Marie Medin.