30 december, 2019

Vid ett extra årsmöte den 29 december beslutades ett enhälligt årsmöte hos Djurens Vänner Jönköping att föreningen ska delas upp i två delar. Jönköping kommer under ett tag framöver att arbeta under benämningen ”Nya Djurens Vänner Jönköping” medan den nya föreningen kommer att gå under namnet ”Djurens Vänner Värnamo”. Båda föreningarna har interimstyrelser fram till deras ordinarie årsmöten i mars, då styrelse kommer att väljas. Under denna tid kommer föreningen i Värnamo även att arbeta fram stadgar, organisationsnummer, hemsida, Facebook, bankdetaljer och allt annat som krävs för att vara en registrerad förening.

Alla medlemmar ska likt tidigare betala sin medlemsavgift till föreningen i Jönköping, och kommer till våren att tilldelas den förening som är närmast, med möjlighet att även fritt byta efter eget önskemål.

Djurens Vänners Riksorganisation önskar båda föreningarna lycka till med sitt arbete!