13 januari, 2016

När statistiken från Svenska Kennelklubben, SKK, och Jordbruksverket summeras kan man konstatera att labrador retriever utökat sitt försprång som den mest populära hundrasen bland de hundar som registrerats av SKK och att Molly fortsatt är det populäraste hundnamnet i Jordbruksverkets hundregister. SKK och Jordbruksverket för olika register över hundar och hundägare men samarbetar för att förenkla för hundägarna.

Sammantaget registrerades 50 234 nya hundar i SKKs register, vilket innebär en minskning med omkring 2 procent från 51 111 hundar 2014. Samtliga retrieverraser ökade och populärast av alla var labrador retriever med 2 489 nyregistreringar före golden retriever med 1 963. Jämthunden, som förra året klättrade upp på en andra plats, backade nu tillbaka till tredje plats före tysk schäferhund. Border collie, som förra året låg på 9:e plats får lämna listan över de 20 mest populära raserna tillsammans med den normalstora strävhåriga taxen, den finska lapphunden och chinese crested dog. Nya på listan i år är drever, som med en ökning på 30 procent är tillbaka topp-20-listan liksom rottweilern, den dansk-svenska gårdshunden och lagotto romagnolo. Flera av stövarraserna ökade också efter att ha minskat under några år.

Antalet importerade hundar som registrerades var 3 373 att jämföra med 3 430 föregående år. Nu som då var fransk bulldog den ras som toppade importlistan.

Tre nya raser registrerades i Svenska Kennelklubbens register; bouvier des ardennes, estnisk stövare och griffon bleu de gascogne. Den förstnämnda är en boskapsvallare från Belgien medan de båda andra är drivande jakthundar från Estland respektive Frankrike. Sammanlagt finns nu 342 raser och rasvarianter registrerade i Svenska Kennelklubben.

Labrador retriever var den populäraste rasen under 2015. Foto: Måns Engelbrektsson

Labrador retriever var den populäraste rasen under 2015.  Foto: Måns Engelbrektsson

Molly fortfarande i topp och Elsa avancerar
I Jordbruksverkets centrala hundregister, där alla hundar och deras ägare enligt lag ska registreras, finns nu totalt 817 000 hundar och 608 000 ägare. I denna statistik kan det ingå hundar som är döda eftersom alla hundägare inte är medvetna om att de ska meddela när hunden dött. År 2012 gjorde SCB en undersökning som visade på att det finns uppskattningsvis 780 000 hundar totalt i Sverige.

– I vårt register är Molly fortfarande det populäraste namnet på hundar. I övrigt är det i stort sett samma namn i toppen på namnlistan för 2015 jämfört med året innan. Störst förändring i toppen har Elsa gjort, som klättrat fem placeringar upp till plats 15, säger Magnus Kindström på Jordbruksverket.

Samverkan ska förenkla för hundägaren
I Sverige finns det två register över hundar och deras ägare, där det ena administreras av Svenska Kennelklubben och det andra av Jordbruksverket. Under 2016 kommer Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket att börja samverka i registerfrågor. Avsikten med samarbetet är att förenkla för hundägarna som på sikt endast ska behöva registrera sin hund en gång. Samarbetet förväntas även höja kvaliteten i registren.

Källa: Svenska Kennelklubben