2 januari, 2023

Nu är det möjligt att registrera sin katt i Jordbruksverkets kattregister. ”Vi har verkligen fokuserat på att utveckla en så användarvänlig e-tjänst som möjligt. Vi hoppas att man som kattägare ska känna att det är enkelt och smidigt att registrera sin katt hos oss”, säger Anders Elfström, avdelningschef på Jordbruksverket.

Nu vid årsskiftet trädde den nya lagen om obligatorisk märkning och registrering av katter i kraft och i dag öppnar Jordbruksverkets nya e-tjänst.

– Vi ser fram emot att välkomna alla kattägare till oss. Vi räknar inledningsvis med ett högt tryck på vår e-tjänst, men har samtidigt full förståelse för att alla inte kommer att registrera sina katter direkt. Vi ser det som ett långsiktigt arbete att få in alla katter i registret, säger Anders Elfström.

Allmän söktjänst under våren

E-tjänsten kommer att kompletteras med fler funktioner framöver, som exempelvis möjligheten att registrera ägarbyten och att avregistrera sin katt. Stort fokus ligger under våren på att lansera en allmän söktjänst, där den som har tillgång till kattens chipnummer eller tatuering, kan söka och få fram ägaren.

– Som kattägare har man vid registreringen möjlighet att välja om ens kontaktuppgifter ska visas i den allmänna söktjänsten eller inte. Vi rekommenderar att man tillåter det, eftersom det gör det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Det underlättar också om en veterinär får in exempelvis en trafikskadad katt och snabbt behöver identifiera ägaren för att ta ställning till eventuella vårdinsatser, säger Anders Elfström.

Jordbruksverket och länsstyrelsen kommer att ha direktåtkomst till registret från start och vid halvårsskiftet gäller detta även för Polismyndigheten och Tullverket.

Långsiktigt syfte med lagen

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan fatta beslut om eventuella åtgärder för den som inte märkt och registrerat sin katt. Det kommer i första hand att handla om att informera kattägaren om att hen ska id-märka och registrera sin katt i Jordbruksverkets register. Om katten förblir omärkt och/eller oregistrerad kan ägaren få betala vite.

– Till en början kan vi utgå från att upphittade katter som inte är id-märkta eller registrerade kommer att hanteras på ungefär samma sätt som i dag. I vissa fall kan katten återförenas med sin ägare genom till exempel efterlysningar, och då kommer ägaren att bli uppmanad att registrera sin katt. Men på längre sikt är ett syfte med lagen att det ska bli lättare att identifiera vilka katter som saknar ägare och är i behov av ett hem, säger Anders Elfström.

Det kostar 40 kronor per katt registrera via e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats. Om man inte kan eller vill använda e-tjänsten kan man använda en blankett. Det kostar då 100 kronor per katt.

För att kunna registrera katten måste den först vara id-märkt med chip eller tatuering. Det görs hos en veterinär eller godkänd id-märkare. Id-uppgifterna behövs vid registreringen.

Fakta om den nya lagen för katter

Lagen om att alla katter ska vara id-märkta och registrerade i Jordbruksverkets kattregister gäller alla katter födda från 2008 och framåt, även de som redan är registrerade i ett frivilligt register.
Kattungar ska vara märkta och registrerade senast vid 4 månaders ålder.
Katten måste id-märkas innan den registreras. Id-märkning görs med chip eller tatuering hos en veterinär eller godkänd id-märkare.
Syftet med lagen är att tydliggöra kattägarens ansvar och höja kattens status. När alla katter är märkta och registrerade blir det lättare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare samt att identifiera vilka katter som saknar ett hem och behöver tas omhand.

Här kan du registrera din katt

 
Källa: Jordbruksverket
Foto: iStock/Kseniia Soloveva