21 mars, 2022

Årsmöte för Djurens Vänner Värnamo

Lördag 2/4 kl 14.00

Plats: Värnamo Glasmästeri, Växjövägen 78, Värnamo

Vi bjuder på fika, informerar om vårt arbete och anordnar ett lotteri samt håller sedvanliga årsmötesförhandlingar. Anmälan senast 28/3 via e-post: varnamo@djurensvanner.se eller sms 070 284 05 95.

Endast medlemmar har rösträtt men alla intresserade är välkomna!

Tillsammans för katterna!

Styrelsen för Djurens Vänner Värnamo