Karantänhem

Våra karantänhem tar hand om hemlösa katter i 4 veckor. Under karantäntiden säkerställs det att katten är frisk medan sjuka katter får veterinärvård och kan behöva vila upp sig efter en kastrering. Efter 4 veckor flyttas katten till ett jourhem. Du kan även besluta att fortsätta ta hand om katten och övergå från karantänhem till jourhem.

Vad innebär det att vara karantänhem?
– Du har katten hos dig i fyra veckor för att kontrollera hur den mår.
– Ger den medicin vid behov. T ex för avmaskning, skabb och löss.
– Är uppmärksam på kattens beteende och ger den tid och omtanke.
– Håller katten i ett eget rum, separerad från andra djur. (För att minimera infektionsrisk)
– Sist, men inte minst; ger katten massvis med kärlek!

Föreningens roll:
Djurens Vänner står för alla kostnader till veterinärbesök och medicin. Vid möjlighet bidrar vi även med kattsand och mat. Det finns alltid en kontaktperson att nå vid behov av rådgivning.

Jourhem

Utan jourhem skulle vår insats för djuren bli mycket svårare. Katterna behöver någonstans att mellanlanda och få andas ut innan de påbörjar sitt nya liv i ett permanent hem. Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få för att kunna rädda så många katter som möjligt.

Vad är ett jourhem?
Det är ett tillfälligt hem där katten får stanna tills de blir adopterade. Ibland krävs det extra vård och rehabilitering och det är inte alltid vi vet så mycket om katternas bakgrund.

Vad är ett jourhems uppgift?
Många av katterna som vi får in har farit illa tidigare. Det är upp till jourhemmet att försöka återuppbygga deras tillit genom tålamod och mängder med kärlek. Man har ett eget ansvar som jourhem och måste vara beredd på att det kan innebära lite arbete och inte alltid flyter helt problemfritt. Med vissa katter behövs mer engagemang, med andra funkar allt från första stund.

Hur länge är man jourhem?
Tiden som man är jourhem kan variera väldigt mycket. Faktorer som kan vara avgörande är bland annat åldern på katten (kattungar går oftast fortare att adoptera bort). Det kan också skilja sig en del på hur mycket en katt behöver socialiseras för att bli van vid människor, eller att de går på en behandling som behöver bli avklarad innan de är redo för adoption. 

Kostnader
Djurens Vänner står för all veterinärvård. Kvitto på utgifter för eventuell medicin skickas till föreningens kassör i slutet på månaden. Det är helt frivilligt att efterfråga ersättning. Ibland blir vi sponsrade med kattsand och kattmat, detta delas ut till våra jourhem när det finns möjlighet. 

Hembesök
Innan du får hem en jourkatt så utför någon från Djurens Vänner ett hembesök. Det är för att hinna träffa dig, se till att eventuella frågor blir besvarade och få en uppfattning av hur du bor. 

Kontaktperson
Alla jourhem får en kontaktperson som de kan kontakta om de behöver rådgivning. Oftast är det samma person som utförde hembesöket. Under de första dagarna uppskattar vi om du uppdaterar din kontaktperson med hur det går. Det kan även hända att de ringer för att kolla läget om hen inte har hört något från dig. Under jourhemstiden så arbetar kontaktpersonen med hitta ett permanent hem åt katten, de förmedlar även kontakten mellan dig och de som är intresserade av att adoptera. 

Kontrakt
Vi skriver alltid ett kontrakt med de som blir jourhem, detta är för att alla parter ska vara säkra på att de är underförstådda med situationen och vad som förväntas. 

Jourkatten flyttar in
När hembesök och kontrakt är avklarat och godkänt så kommer du överens med din kontaktperson om vilken dag och tid som du kan ta emot din nya jourkatt. Kontaktpersonen brukar stanna kvar en stund för att försäkra sig om att överlåtandet går bra och att katten hinner se sig omkring i sin nya miljö.

Veterinärbesök
Precis som när det gäller dina egna djur så kan det hända att du får ta ledigt en stund från skola eller jobb för att se till att de får behandling. I första hand är det varje jourhems eget ansvar att hitta en lösning (låna en bil, ta bussen med transportbur, be en familjemedlem eller vän om hjälp). Vid de fall där det verkligen inte går att lösa så kan du fråga din kontaktperson om hjälp med transport eller ombokning av veterinärstid.

Adoption
Innan en katt blir adopterad brukar de intresserade få komma på besök. Detta görs för att de ska få en chans att träffa katten och se om de är kompatibla. Om allt går bra så skriver de intresserade på adoptionspapper med Djurens Vänner. När det är klart kommer ni överens om ett datum för överlämning av katten. 

Att tänka på innan
Det är viktigt att ha funderat igenom sitt beslut ordentligt innan man tar hem en jourkatt. Det är inte möjligt att ångra sig efter bara några dagar eller veckor och begära att vi ska hämta katten igen. För kontaktpersonerna i föreningen är det ett oerhört stressmoment när ett jourhem tröttnat och vill att vi snarast ska hitta ett annat hem för katten. För kattens skull kan det vara en traumatisk upplevelse att slitas upp och flytta flera gånger. För allas skull måste jourhemmen vara väl förberedda innan de anmäler sig som jourhem. Detta kan inkludera att ha talat med hela familjen och att alla är överens om att de vill ställa upp och ta emot en katt i hemmet.

Om man måste avbryta jourhemsperioden
Livet är oförutsägbart och ibland kan det hända oväntade saker som gör att man inte kan vara jourhem längre, trots att katten inte hittat ett permanent hem än. Det är förstås en situation vi helst vill undvika men ibland blir det så ändå. Det viktigaste är att försöka ha framförhållning och förklara situationen i god tid och ha förståelse för att det kan ta lite tid för oss att lösa ett nytt jourhem.

OBS!
Djurens Vänner har huvudansvaret för katten. Jourhemmet har inte rätt att flytta katten, sälja eller skänka bort den även om de hittat ett hem till den. Alla sådana beslut måste först godkännas av föreningen. Det kan kanske kännas som om vi ställer höga krav på jourhemmen, men det måste vi göra för djurens skull.

Länk till jourhemsavtal