For information in English, scroll down on this page.

Alla som arbetar på vårt katthem gör det ideellt, alltså utan betalning. För att få detta att fungera är vi beroende av att vara många djurvänner som ställer upp på sin fritid och tar hand om våra katter. Vi volontärer utför alla sysslor på katthemmet! Dels tar vi hand om katterna, vilket exempelvis involverar att ge dem mat, vatten, pälsvård, kel och lek. Dels sköter vi lokalen, vilket till stor del handlar om att hålla den städad och fräsch. Vi rengör kattlådor, städar golv, tvättar och så vidare. Det vi gör är det som blir gjort, det finns ingen städpatrull utöver oss, så därför behöver man som volontär vara beredd att hugga i även med dessa sysslor.

Vi har två arbetspass varje dag, ett på förmiddagen (kl 10-14) och ett på eftermiddagen (kl 18-21). Volontärerna skriver själva upp sig på på de pass de vill arbeta. Ibland ingår andra sysslor i arbetet som volontär, som att med egen bil hämta katter hos veterinären eller jobba på fältet exempelvis med chipavläsning av upphittade katter eller att fånga in förvildade katter. De volontärer som utför sysslor utöver de vi behöver hjälp med på katthemmet arbetar även vanliga pass.

Åldersgräns för volontärarbete: 18 år.

Klicka här för att läsa om >> våra volontärers upplevelser hos oss! << 

Aktuell info kring ansökningar att bli volontär

Senast uppdaterad: 2023-04-01
Det har under lång tid varit många som anmält intresse för volontärarbete på vårt katthem.  Detta är vi väldigt glada för, men det innebär att vi inte har möjlighet och kapacitet att utbilda alla som vill bli volontärer inom en snar framtid. Räkna med lång väntetid – men är ditt intresse långsiktigt är du ändå välkommen med intresseanmälan (läs vidare för mer info)! Intresseanmälningar sparas i tre månader – uppdatera intresset om det kvarstår.

Vad har vi för förväntningar på dig som volontär? 

  • Att din intention är att bli en aktiv volontär, som förhoppningsvis kommer ha volontärarbetet som ett fritidsintresse snarare än som något ibland passar in i tillvaron när du har tid och lust.
  • Att du har möjlighet att arbeta ungefär fyra arbetspass i månaden, men gärna mer. Genom att regelbundet ta pass får du erfarenhet, du bekantar dig med katterna som för tillfället bor på katthemmet och du lär känna fler volontärer.
  • Att du känner ett engagemang att hjälpa till med allt som behövs göras. Att umgås med katterna ingår i uppgiften som volontär hos oss, men utöver det ingår även sysslor som att städa och på andra sätt göra katternas tillvaro trivsam. Vi måste dela på de “mindre roliga” sysslorna för att också dela på tiden vi kan spendera med katterna.
  • Att du kommer till de pass du skrivit upp dig på. Får du förhinder måste du meddela dig till någon inom föreningen. Detta är oerhört viktigt, eftersom vi förväntar oss att den som är uppskriven kommer hjälpa till på det passet.
  • Att du är intresserad av att lära dig mer om djur och djurskydd, vilket du får erfarenhet av genom att volontärarbeta hos oss, och genom att lära av andra volontärer.
  • Att du är villig att ta ansvar. Beroende på person kan det innebära att ta hand om en specifik syssla, lära upp nya volontärer,  få nyckel till lokalen eller något annat.

Om du känner att detta låter som något du vill och kan göra ska du göra två saker:

1. Fyll i detta formulär.
2. E-posta oss på goteborg@djurensvanner.se med ämnesraden “Intresseanmälan volontär“. På så sätt initierar du en mail-konversation med oss och vi får veta att du fyllt i formuläret! Samtidigt får vi även din mailadress även om du skulle råkat fylla i fel adress i formuläret.

Vi kommer ge dig vidare information via e-post. Om du inte fått mail av oss, kontrollera din skräppost, och att du kom ihåg att skicka oss ett mail!

 

 Volunteering at our shelter – info in English

Last updated: April 1st 2023

We run our shelter for homeless cats as a nonprofit organisation where everyone who works does it on their free time, as volunteers. To do this, we need to be many people with a big heart for our animal friends who put time and effort into working at the shelter. We have two work shifts every day, all days of the year: at 10 am-2 pm and 6 pm-9 pm. We have an age limit which is 18 years old to work at the shelter. At the moment, there are many who have applied to become volunteers, which is great, but it also means that we do not have the capacity to train everyone who wants to become a volunteer within the near future.  If your interest is long term, we will accept your application, but please count on a long waiting time before an invitation might come! We save the applications three months, update your application via email if your interest persists.

Our expectations on volunteers are:

 • We hope that you will see volunteering as something that is a regular part of your life, rather than something that fills the time occasionally.
 • You should be able to work at least four shifts every month, or more, especially in the beginning. The shelter needs people to come regularly, to staff the shifts with people who knows what to do and who knows the cats – which are things you quickly learn when you come at least once a week!
 • We want you to feel engaged to help with all chores. To hang out with the cats is a part of the job, but we also have to do a lot of chores to make the cat’s daily life as good as possible. There is a lot of cleaning involved. We all have to share doing the chores, “the good and the bad”.
 • You show up to the shifts that you signed up for. If you cannot make it to your shift, you have to let someone within the organization know. This is very important, since we expect that the people signed up for a shift will come and help out.
 • You are interested in learning more about animals and animal protection.
 • That you are willing to take responsibility. What kind of responsibility that is will differ for different people.

If you want to apply for becoming a volunteer, please do the following two things:

 1. Fill in this form.
 2. Send us an email at goteborg@djurensvanner.se with the subject field ämnesraden “Interested to volunteer“. This way, you’ll initiate an email conversation with us, and we’ll know that you filled in the form! At the same time we’ll get your email address just in case you misspelled it in the form (yes, that has happened before)!

We’ll respond to your email and give you further information. If you did not receive an email back from us, please check your junk mail and remember that you need to have initiated the email conversation with us for us to respond.