For information in English, scroll down on this page.

Alla som arbetar på vårt katthem gör det ideellt, alltså utan betalning. För att få detta att fungera är vi beroende av att vara många djurvänner som ställer upp på sin fritid och tar hand om våra katter. Det är vi volontärer som utför alla sysslor på katthemmet. Dels tar vi hand om katterna, vilket exempelvis involverar att ge dem mat, vatten, pälsvård, kel och lek. Dels tar vi hand om lokalen, vilket till stor del handlar om att hålla den städad och fräsch. Vi rengör kattlådor, städar golv, tvättar och så vidare. Det vi gör är det som blir gjort, det finns ingen städpatrull utöver oss, så därför behöver man som volontär vara beredd att hugga i även med dessa sysslor.

Vi har två arbetspass varje dag, ett på förmiddagen (kl 10-14) och ett på eftermiddagen (kl 18-21). Volontärerna skriver själva upp sig på på de pass de vill arbeta. Volontärarbetet kan även innebära att man hjälper till på fältet, exempelvis med chipavläsning av upphittade katter eller att fånga in förvildade katter.

Åldersgräns för volontärarbete: 18 år.

Klicka här för att läsa om >> våra volontärers upplevelser hos oss! << 

Aktuell info kring corona-pandemin

Senast uppdaterad: 2021-11-01
Det har under lång tid varit, och är fortfarande, många som anmält intresse för volontärarbete på vårt katthem. Detta är vi väldigt glada för, men det innebär att vi inte har möjlighet och kapacitet att utbilda alla som vill bli volontärer inom en snar framtid. Under pandemin tar vi tagit in få nya volontärer, och vi är fortsatt restriktiva för att inte bli fler volontärer än nödvändigt. Räkna med lång väntetid – men är ditt intresse långsiktigt är du ändå välkommen med intresseanmälan (läs vidare för mer info)! Intresseanmälningar sparas i fyra månader – uppdatera intresset om det kvarstår.

Vad har vi för förväntningar på dig som volontär? 

  • Att din intention är att bli en aktiv volontär, som förhoppningsvis kommer ha volontärarbetet som ett fritidsintresse snarare än som något ibland passar in i tillvaron när du har tid och lust.
  • Att du har möjlighet att arbeta ungefär fyra arbetspass i månaden, men gärna mer. Genom att regelbundet ta pass får du erfarenhet, du bekantar dig med katterna som för tillfället bor på katthemmet och du lär känna fler volontärer.
  • Att du känner ett engagemang att hjälpa till med allt som behövs göras. Att umgås med katterna ingår i uppgiften som volontär hos oss, men utöver det ingår även sysslor som att städa och på andra sätt göra katternas tillvaro trivsam. Vi måste dela på de “mindre roliga” sysslorna för att också dela på tiden vi kan spendera med katterna.
  • Att du kommer till de pass du skrivit upp dig på. Får du förhinder måste du meddela dig till någon inom föreningen. Detta är oerhört viktigt, eftersom vi förväntar oss att den som är uppskriven kommer hjälpa till på det passet.
  • Att du är intresserad av att lära dig mer om djur och djurskydd, vilket du får erfarenhet av genom att volontärarbeta hos oss, och genom att lära av andra volontärer.
  • Att du är villig att ta ansvar. Beroende på person kan det innebära att ta hand om en specifik syssla, lära upp nya volontärer,  få nyckel till lokalen eller något annat.

Om du känner att detta låter som något du vill och kan göra ska du göra två saker:

1. Fyll i detta formulär.
2. E-posta oss på info@djurensvannergoteborg.se med ämnesraden “Intresseanmälan volontär”. På så sätt initierar du en mail-konversation med oss och vi får veta att du fyllt i formuläret! Samtidigt får vi även din mailadress även om du skulle råkat fylla i fel adress i formuläret.

Vi kommer ge dig vidare information via e-post. Om du inte fått mail av oss, kontrollera din skräppost.

Volunteering at our shelter – info in English

Last updated: November 1st 2021

We run our shelter for homeless cats as a nonprofit organisation where everyone who works does it on their free time, as volunteers. To do this, we need to be many people with a big heart for our animal friends who put time and effort into working at the shelter. We have two work shifts every day, all days of the year: at 10 am-2 pm and 6 pm-9 pm. We have an age limit which is 18 years old to work at the shelter. At the moment, there are many who have applied to become volunteers, which is great, but it also means that we do not have the capacity to educate everyone who wants to become a volunteer within the near future. Note! Due to the corona pandemic, we have been quite restrictive in inviting new volunteers, and still try to not crowd the shelter more than needed. If your interest is long term, we will still accept your application, but please count on a long waiting time! We save the applications four months, update your interest if it persists. 

Our expectations on volunteers are:

 • We hope that you will see volunteering as something that is a regular part of your life, rather than something that fills the time occasionally.
 • You should be able to work at least four shifts every month, or more.
 • We want you to feel engaged to help with all chores. To hang out with the cats is a part of the job, but we also have to do a lot of chores to make the cat’s daily life as good as possible. We all have to share doing them, “the good and the bad”.
 • You show up to the shifts that you signed up for. If you cannot make it to your shift, you have to let someone within the organization know. This is very important, since we expect that the people signed up for a shift will come and help out.
 • You are interested in learning more about animals and animal protection.
 • That you are willing to take responsibility. What kind of responsibility that is will differ for different people.

If you want to apply for becoming a volunteer, please send us an email to: info@djurensvannergoteborg.se with the subject “Interested to volunteer”. Write a little about ourself, where you come from, if you have plans to stay in Sweden or not (if not, how long are you here for?), your experience of animals and perhaps even working at a shelter, and explain why you want to become a volunteer at our shelter.


We would also like to know if you are most likely to work weekdays or weekends, mornings or evenings (or all of the above). We need people on all shifts, but the need changes every week, so it’s good to be able to be flexible on when you can work. Also please give an estimate on how many shifts per month you think you would be able to come to (given that you enjoy the work, of course!).