Årsmöte 2021

21 augusti kommer vårt årsmöte hållas, efter att det har skjutits upp på grund av pandemin. Rätt att närvara har alla medlemmar, och rätt att rösta har medlemmar som finns i medlemsregistret för 2020. Årsmöteshandlingarna finns att läsa längst ner på sidan. Den som vill delta i mötet ska anmäla sig på förhand, se mer information i kallelsen. 

Under mötet kommer hänsyn tas för att det ska gå att hålla avstånd. Om särskilda restriktioner gäller kan vi komma att behöva göra begränsningar som vi i skrivande stund inte känner till, men vi hör av oss till de som anmält sig om detta blir aktuellt med ändringar.

Lokal: Hotell Opalen, Engelbrektsgatan 73.
Tid: mötet börjar klockan 13.00. Smörgås serveras från klockan 12.30.

Klicka på länken nedan för att öppna årsmöteshandlingarna. Du kan själv spara/skriva ut filen om så önskas. Vi kommer ta med häften till årsmötet.

Årsmöteshandlingar 2021

 

Årsmötesprotokoll 2020

Lördag 19 september 2020 hölls vårt årsmöte på Hotel Eggers. Här nedan finns årsmötesprotokollet.

Länk: Årsmötesprotokoll_2020-09-19