Besök på katthemmet – första steget mot en ny familjemedlem

For info in English, scroll down.

Första steget mot att adoptera en katt från oss är att besöka oss. Det är i mötet mellan besökare och katt vi hittar nya ägare till katterna på katthemmet! Vi tar endast emot bokade besök från vår besökskö, från vilken vi bjuder in så många vi har möjlighet till varje vecka.

Besökskön – steg ett mot att adoptera katt

Senast uppdaterad: 2022-05-18

Vägen till att adoptera en ny familjemedlem via oss börjar med ett besök på katthemmet! Eftersom det är, och länge har varit, många som vill besöka oss har vi ett kösystem. Du kan anmäla intresse för att komma på besök genom att maila oss. Vi vill då veta mer om det hem du erbjuder en katt. Hur bor du? Vilka bor där? Finns det tillgång till trygg utevistelse eller balkong? Berätta gärna lite kortfattat om dig själv. Skicka även med telefonnummer. När du hör av dig ska du använda ämnesraden “Besökskö för katt“,  och maila oss på: info@djurensvannergoteborg.se

Vi kommer svara på ditt mail (om du inte fått svar inom ett par dagar – kolla skräpposten, ibland hamnar dessvärre våra mail där) med vidare information och vi kommer be dig bekräfta att du vill ställa dig i besökskön. Det mail du därefter skickar som svar kommer vi lägga i en särskild mapp i vår maillåda, och den mappen utgör vår besökskö. Kom alltså ihåg att läsa vårt svar och svara på det! När det på sikt blir din tur – och kom ihåg att det är väntetid – hör vi av oss med förslag på en besökstid. Ha i åtanke att det är många som vill besöka oss så det hjälper oss mycket om du svarar med besked så snart du kan, så vi kan erbjuda tiden till någon annan om den inte passar och hitta en annan tid åt dig.

Läs mer om att adoptera katt från oss på denna sida, där vi även beskriver vad som är viktigt att tänka på innan man skaffar katt. Den som av olika anledningar inte vill stå i besökskön, rekommenderar vi att leta efter sin framtida familjemedlem hos andra seriösa föreningar som omplacerar katter. Var medveten om att det finns många oseriösa personer och även organisationer där ute! Tänk även på att adoptera så lokalt som möjligt – bor du inte i närheten av Göteborg finns det kanske katthem eller andra omplaceringsverksamheter med behövande katter närmre dig!


Vårt katthem finns på Doktor Bex gata 4, precis vid spårvagn 10:s ändhållplats på Guldheden. Hållplatsen heter Doktor Sydows gata. Du vet att du är på rätt ställe när du ser katterna i fönstren!

Länk:
Klicka här för att hitta oss på Google Maps!

Det finns gratis tidsbegränsad parkering på gatan utanför, och betalparkering lite längre ner på gatan.

Tillgänglighetsinformation

Det går bra att besöka oss med rullstol och rullator. Vi har möjlighet att släppa in besökare på baksidan vid behov, där det inte är några trappsteg (vilket det är på framsidan). Om du har sällskap med dig kan ditt sällskap ringa på ringklockan på framsidan, men kommer du själv kan det vara bra att du meddelar oss först så vi kan komma ut vid en bestämd tidpunkt så du inte behöver vänta i onödan.

 

Information in English – queue to visits for adoption

Last updated May 18th 2022
The first step towards adopting a cat, is to visit us. It’s in the meeting between the cat and a potential new owner, where the magic can happen! If you are interested in visiting us to see if any of our cats might be a match for your home, you can send us an email regarding our visiting queue. Keep in mind that there is a waiting time for a visit since there are many who wants to adopt from our shelter.

If you want to have more information about the queue for visits, send us an email at info@djurensvannergoteborg.se with the subject line “Visitors queue to meet the cats“. In the email we’d like you to tell us a bit more about yourself and the home you offer a cat. How do you live? Who else lives there? Is it possible to safely let a future cat go outside or out on a balcony? Where are you from? Also please add your phone number. We’ll get back to you via email with information and maybe a few more questions.

Read more about adopting a cat from us on this page (in Swedish), were we also discuss what is important to think of before getting a cat. If you for different reasons cannot wait in our queue to adopt a cat, we recommend you to contact other serious organisations who rescue cats. Be aware that there are less serious people and even organisations out there!