Katthemmet på Doktor Bex gata 4!

Besök på katthemmet – vägen till en ny familjemedlem

For info in English, scroll down.

Första steget mot att adoptera en katt från oss är att besöka oss. Det är i mötet mellan besökare och katt vi hittar nya ägare till katterna på katthemmet! Vi tar endast emot bokade besök från vår besökskö, från vilken vi bjuder in så många vi har möjlighet till varje vecka. Läs på denna sida om att adoptera katt från oss. 

Besökskön – steg ett mot att adoptera katt

Senast uppdaterad: 2024-03-31

Vägen till att adoptera en ny familjemedlem via oss börjar med ett besök på katthemmet! Eftersom det är, och länge har varit, många som vill besöka oss har vi ett kösystem. Du kan anmäla intresse för att komma på besök genom att maila oss. Vi vill först veta mer om det hem du erbjuder en katt. Besvara följande i ditt mail:

  • Hur bor du?
  • Vilka bor där (andra personer eller djur)?
  • Finns det tillgång till trygg utevistelse eller balkong?
  • Berätta kortfattat om dig själv och de som bor i hemmet.
  • Har du varit kattägare tidigare? Vad har du för tankar om din framtida katt? Om du har tidigare erfarenhet av mer försiktiga eller skygga katter (och vore öppen för att hjälpa en inte helt tam katt) vill vi gärna veta det.
  • Fråga till den som inte redan har katt: Är du öppen för att adoptera två katter?
  • Skicka med ditt telefonnummer.

Använd ämnesraden “” i ditt mail som du skickar till: goteborg@djurensvanner.se

Vi kommer svara på ditt mail (om du inte fått svar inom ett par dagar – kolla skräpposten, ibland hamnar dessvärre våra mail där) med vidare information och vi kommer be dig bekräfta att du vill ställa dig i besökskön.

När det på sikt blir din tur hör vi av oss med förslag på en besökstid. Ha i åtanke att det är många som vill besöka oss så det hjälper oss mycket om du svarar med besked så snart du kan, så vi kan erbjuda tiden till någon annan om den inte passar och hitta en annan tid åt dig. Vi uppskattar även om du kan prioritera ditt besök hos oss efter att du tackat ja, det händer tyvärr ofta att besök ställs in med kort varsel och det innebär att en besökstid därmed blev oanvänd vilket förlänger kötiden för alla.

Läs mer om att adoptera katt från oss på denna sida, där vi även beskriver vad som är viktigt att tänka på innan man skaffar katt. Den som av olika anledningar inte vill stå i besökskön, rekommenderar vi att leta efter sin framtida familjemedlem hos andra seriösa föreningar som omplacerar katter. Var medveten om att det finns många oseriösa personer och även organisationer där ute! Tänk även på att adoptera så lokalt som möjligt – bor du inte i närheten av Göteborg finns det kanske katthem eller andra omplaceringsverksamheter med behövande katter närmre dig!


Vårt katthem finns på Doktor Bex gata 4, precis vid spårvagn 10:s ändhållplats på Guldheden. Hållplatsen heter Doktor Sydows gata. Du vet att du är på rätt ställe när du ser katterna i fönstren!

Länk:
Klicka här för att hitta oss på Google Maps!

Det finns gratis tidsbegränsad parkering på gatan utanför, och betalparkering lite längre ner på gatan.

Tillgänglighetsinformation

Det går bra att besöka oss med rullstol och rullator. Vi har möjlighet att släppa in besökare på baksidan vid behov, där det inte är några trappsteg (vilket det är på framsidan). Om du har sällskap med dig kan ditt sällskap ringa på ringklockan på framsidan, men kommer du själv kan det vara bra att du meddelar oss först så vi kan komma ut vid en bestämd tidpunkt så du inte behöver vänta i onödan.

 

Information in English – queue to visits for adoption

Last updated March 31st 2024
The first step towards adopting a cat, is to visit us and the cats. It’s in the meeting between the cat and a potential new owner, where the magic can happen! If you are interested in visiting us to see if any of our cats might be a match for your home, you can send us an email regarding our visiting queue. Keep in mind that there is a waiting time for a visit since there are many who wants to adopt from our shelter.

In order to end up in the queue for visits, send us an email at goteborg@djurensvanner.se with the subject line “Queue“. We would like to know a little bit more about you and the home you offer a cat, so please respond to the following points in your email:

   • How do you live?
   • Who else lives there (other people or animals)?
   • Is it possible to safely let a future cat go outside or out on a balcony?
   • Tell us shortly a little about yourself and those who lives in your home. Include where you are from.
   • Have you been a cat owner before? If you have previous experience of shy or even feral cats (and would be open to help a not totally domesticated cat), we’d like to know.
   • Question for those who don’t already have a cat: Are you open to adopting two cats?
   • Also please add your phone number.

We’ll get back to you via email with information and perhaps a few more questions. If you don’t get a response within a day or two, please check your spam folder, as our emails sometimes end up there unfortunately.

Read more about adopting a cat from us on this page (in Swedish), were we also discuss what is important to think of before getting a cat. If you for different reasons cannot wait in our queue to adopt a cat, we recommend you to contact other serious organisations who rescue cats. Be aware that there are less serious people and even organisations out there!