2 november, 2020

Gäller 2 gånger/hushåll under november 2020 – mars 2021

Se nu till att fågelborden är välfyllda med bl.a frön och talgbollar för att hjälpa våra småfåglar att fylla på sitt dagliga behov av fettreserver för överlevnad denna årstid.

Skicka eller maila en kopia av kvittot till oss. Bifoga även ditt namn, telefonnummer samt bankkontonummer.

Skicka ditt underlag till:
Djurens Vänner Uppsala
Box 3012
750 03 Uppsala

Eller:
info@djurensvanneruppsala.se