Invigningen av minneslunden den 21 juni 2006 blev lyckad även om inte vädret var med oss.

Invigningen av minneslunden den 21 juni 2006 blev lyckad även om inte vädret var med oss.

Djurens vilorum
Djurens vänner i Uppsala har sedan 2006 spridit askan av 100 stycken sällskapsdjur i Djurens vilorum.
Djurens vilorum ligger intill Hammarby kyrkogård i Ulleråkersområdet i Uppsala.

De som ringer och vill boka en tid för askspridning brukar undra hur det går till vid en askspridning.
Vi berättar då att en representant från Djurens vänner möter upp vid Djurens vilorum. Askan har djurets ägare med sig, den ligger oftast i en liten träurna.
Innan askan sprids brukar vi skriva ett gravbrev. I brevet står information om djuret och vem som äger djuret.

Den välkomnande gången till minneslunden.

Den välkomnande gången till minneslunden.

Gravbreven sparar vi sedan i föreningens pärm för gravsatta djur. Djurägaren får även hon/han ett exemplar av gravbrevet. I gravbrevet får ägaren kryssa i en ruta för om hon/han godkänner att vi anslår djurets namn inom minneslundsområdet och på hemsidan. Avgiften för spridningen tas ut i samband med att gravbrevet skrivs.

Spridning av aska
Askspridningen går till så att ägaren själv eller representanten för DJV sprider askan. Det är viktigt att askan sprids över ett större område i minneslunden. Detta för att askan ska kunna tas upp av naturen och även för att man inte i en minneslund ska ha en specifik plats till just sitt djur.

Ofta har de som spridit sitt djur med sig blommor. När askspridningen är avslutad brukar djurägaren vilja ha en stund för sig själv. Då åker vi från föreningen därifrån.

Stenparti med plats för blommor.

Stenparti med plats för blommor.

Under sen höst och vinter finns det gravlyktor utställda på smyckningsplatsen i minneslunden. Djurens vänner har märkt upp några av lyktorna som lånelyktor. Vaser finns att låna i minneslunden.

I de fall vi kommit överens med djurägaren att anslå djurets namn så brukar vi uppdatera anslagna namn i vår anslagstavla vid minneslunden ett par gånger om året.

En engånssumma 200 kronor för medlemmar i föreningen och 300 kronor för icke medlemmar i föreningen tas ut vid spridningen av aska.

Ordningsföreskrifter

  • Minneslunden ägs och förvaltas av Föreningen Djurens Vänner i Uppsala.
  • Endast aska från djur får strös och djurägaren ombesörjer själv kremeringen.
  • Askan strös av ansvariga för minneslunden  tillsammans med djurägaren om den önskar delta.
  • Ett gravbrev skrivs och en engångssumma på 200 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar tas ut.
  • Platsen där askan strös markeras inte.
  • Avsedd plats med stenparti finns i minneslunden där man kan lägga ner levande blommor (ej plast eller annat syntetmaterial). Kors, leksaker, brev med mera får inte placeras ut i minneslunden, sådana föremål tas bort av minneslunds ansvariga. På grund av brandrisk  får endast ljus tändas från oktober till april i egen lykta eller i en lånad lykta märkt “Djurens vilorum”.

Vi har efter en förfrågan beslutat att tillåta att små stenar (10×10 cm) med djurets namn får läggas vid smyckningsplatsen i Djurens vilorum.

Vid frågor och bokning för askspridning
Ring 018-14 32 36