Stöd Djurens Vänner Uppsalas arbete!

Medlem

Bli medlem i Djurens Vänner Uppsala och stöd vår verksamhet. Ett medlemsskap innebär att vi även fortsättningsvis kan jobba för djurens välbefinnande. Eftersom vi är en ideell förening så är vår verksamhet väldigt beroende av er medlemmar.

Vad får man som medlem?
Förutom att ni stödjer vår verksamhet så får ni
* den rikstäckande tidningen Aktuellt från Djurens Vänner med 4 nr/ år
* 10 % rabatt mot uppvisande av medlemskort hos Svartbäckens veterinärpraktik.
* 10 % rabatt på vaccinationer mot uppvisande av medlemskort hos Björklinge Djurklinik.

Medlemsavgift

Enskild:  150 kr
Familj:  200 kr

Bankgiro:  888-6053

Betala in medlemsavgiften på bankgirokontot och skriv viken typ av medlemskap ni betalar för. OBS! Glöm inte att även skriva ditt namn och din adress.

Medlemsavgiften är per kalenderår. Betalar ni dock sista kvartalet (okt.nov,dec) är ni medlem även året därpå.

Gåva

Om ni vill skänka en gåva till Djurens Vänner Uppsala så vill vi att ni använder vårt,
bankgiro: 888-6053, märk inbetalningskortet med “gåva“.

 

GDPR-ny förordning ang. hantering av dina personuppgifter fr.o.m 2018

Djurens Vänner skulle inte kunna hjälpa djur i nöd utan er medlemmars stöd i form av medlemsavgifter, gåvor mm.

Den nya EU-förordningen GDPR började gälla 25 maj 2018.

Vi värnar om din intrigitet och skyddar dina personuppgifter och vi månar om att du ska känna dig trygg i hur dina uppgifter hanteras.

Dina personuppgifter används i ett medlemsregister för att kunna främja Djurens Vänners syfte.
Vi använder inte dina uppgifter till direktreklam och lämnar heller inte över dem till annan verksamhet.

Om du inte betalar din medlemsavgift och således ej är medlem längre raderas dina uppgifter, men kan sparas max 3 år.
Du har rätt att när som helst få dina uppgifter raderade om du så önskar.

Vi hoppas att du vill forsätta stödja oss i vårt viktiga arbete för djur som far illa.