Kontaktuppgifter:
Djurens Vänner Uppsala
Box 3012
750 03 Uppsala

Telenr: 018-14 32 36 /  0735-346289

BankGiro:
888 – 6053

Organisationsnr:
81 76 01 – 6866

 

STYRELSEN:

Ordförande:
Eva E-L

Vice ordförande:
Karin K

Kassör:
Isabelle Engdahl

Sekreterare:
Lisa GF

Lemaot:
Lena E

Suppleanter:
Maria P
Margareta E
Maria L