Kontaktuppgifter:
Djurens Vänner Uppsala
Box 3012
750 03 Uppsala

Telenr: 018-14 32 36, 0735-346289
Telenr Minneslund: 0701-43 18 2

BankGiro:
888 – 6053

Organisationsnr:
81 76 01 – 6866

 

STYRELSEN:

Ordförande:
Eva Eiserman Lindström

V. ordförande:
Lisa Gustavsson Flygt

Kassör:
Isabelle Engdahl

Sekreterare:
Pia Karlsson

Ledamot:
Lena Engdahl