Djurens Vänner i Uppsala grundades 1967 och är en ideell förening som arbetar med djurskydd.
Föreningen är ansluten till Djurens Vänners Riksorganisation. Gemensamt för hela organisationen är att all verksamhet drivs ideellt med hjälp av medlemsavgifter, gåvor och donationer.

Vår målsättning är att sprida kunskap om och arbeta för ett gott omhändertagande av de djur som vi människor har i vår vård.

  • Vi har kontakter med myndigheter, veterinärer och andra djurskyddsorganisationer m fl i frågor som rör djurskydd.
  • Vi försöker påverka myndigheter i beslut som rör djurskydd, framför allt problemet med övergivna/hemlösa katter
  • Vi arbetar för ett realistiskt djurskydd, där man som yttersta åtgärd också tvingas avliva djur.
  • Vi propagerar för kastration och identitetsmärkning av katter, samt att de försäkras.
  • Vi för ett register över upphittade djur, för att om möjligt kunna återföra dem till dess rätte ägare.
  • Vi agerar direkt vid kännedom om vanvård och djurplågeri.

 

Kontaktuppgifter:
Djurens Vänner Uppsala
Box 3012
750 03 Uppsala

Telenr: 018-14 32 36 /  0735-346289

BankGiro:
888 – 6053

Organisationsnr:
81 76 01 – 6866

 

STYRELSEN:

Ordförande:
Eva E-L

Vice ordförande:
Karin K

Kassör:
Isabelle Engdahl

Sekreterare:
Lisa GF

Lemaot:
Lena E

Suppleanter:
Maria P
Margareta E
Maria L