Kontaktuppgifter:

Postadress:
Djurens Vänner Stockholm
Pingstvägen 50
126 36 Hägersten

Telefon 08-19 88 44

PlusGiro:
19 93 01-3

Organisationsnr:
80 20 07-0572

 

STYRELSEN:

Ordförande:
Per-Olof Söderberg

Kassör:
Inga Pettersson, Tel: 08-645 02 60