​KONTAKTUPPGIFTER:

Djurens Vänner Nyköping
c/o Thore Karlsson
Skenala Tallåsen
640 33 Bettna

Tel: 0155-920 90


PlusGiro:
21 69 03 – 5

Organisationsnr:
81 76 06 – 3587

 

STYRELSEN:

Ordförande:​
Vakant

Vice ordförande:
Åke Danielsson

Sekreterare:
Yvonne Idebom

Kassör:
Thore Karlsson

Övriga ledamoter:
Gunilla Danielsson
Solvig Ekström
Susanne Haldin