Föreningen har en paus

Djurens Vänner Karlstad har beslutade i september att lägga föreningen vilande tills vidare. Tidigare styrelse hade under en längre period haft svårt att få ihop nya människor som var villiga att engagera sig inom föreningen. Så efter ett enhälligt beslut är föreningen sedan september 2020 vilande.

Hoppas på nystart

Det är givetvis tråkigt att en lokalförening ska behövas läggas vilande. Under 2020 har Djurens Vänner kunnat glädja sig med att det startat tre nya lokalföreningar i landet. Men samtidigt är det några av våra andra föreningar som inte haft det så lätt, lokalföreningen i Karlstad är en av dessa.
Men det är viktigt att påpeka att Djurens Vänner Karlstad INTE är nedlagd, utan bara vilande. Skillnaden är att alla tillgångar behålls i föreningens namn, organisationsnummer, bankgiro etc finns fortfarande kvar, och medlemmarna får även framöver sin medlemstidning. Skillnaden är att Riksorganisationen kommer att sköta utskick och förvalta pengarna tills vidare.
Förhoppningen är att föreningen ska kunna starta upp igen, men det krävs att vi hittar folk som vill engagera sig. Då finns det redan en färdig grund att starta från.

Nytt folk behövs

Om du själv, eller någon du känner, är intresserad av att engagera sig i en förening i Karlstad får ni gärna höra av er! Vi svarar gärna förutsättningslöst på frågor om vad som krävs och hur det går till.

För mer info kontakta Riksorganisationen:
Telefon 010-16 00 660
Mail info@djurensvanner.se
Mycket information kan man även hitta på Riksorganisationens hemsida www.djurensvanner.se.