Stipendie riktat mot alla upp till 16 år

Djurens Vänners Riksorganisation delar årligen ut stipendier på 5 000 kr per lokalförening samt 1 års gratis medlemskap i den lokalförening som delar ut stipendiet. Alla lokalföreningar har möjlighet att dela ut stipendiet en gång per år, och ansökan görs direkt till den lokalförening som ligger närmast där den sökande bor.

Stipendiet kan delas ut antingen till en enskild person eller till en grupp som gemensamt utfört något som berör djur/djurhållning ur ett positivt perspektiv. Det kan vara allt från att hjälpt hemlösa djur till att skapat en utställning på en förskola.

Lokalföreningarna marknadsför själva stipendiet och avgör om det ska delas ut till en enskild person eller delas mellan flera vid exempelvis grupparbete. Stipendiet kan sökas löpande under hela året. Det är frivilligt för lokalföreningarna att delta.

Syfte och mål:
Ge ökad kunskap om djurhållningens etik, ansvar och respekt för djur. Samt att uppmuntra och engagera unga som har ett intresse för djurens bästa.

 

Stipendie för vuxna (alla över 16 år)

Djurens Vänners Riksorganisation delar årligen ut stipendier på 5 000 kr per lokalförening samt 1 års gratis medlemskap i den lokalförening som delar ut stipendiet. Alla lokalföreningar har möjlighet att dela ut stipendiet en gång per år, och ansökan görs direkt till den lokalförening som ligger närmast där den sökande bor.

Stipendiet kan delas ut antingen till en enskild person eller delas mellan flera personer som gemensamt utfört något som berör djur/djurhållning ur ett positivt perspektiv. Arbetet kan vara både med tama och vilda djur, men ska ej vara avlönat. Personen ska inte vara sedan tidigare aktiv inom Djurens Vänner.

Lokalföreningarna marknadsför själva stipendiet och avgör om det ska delas ut till en enskild person eller delas mellan flera vid exempelvis grupparbete. Stipendiet kan sökas löpande under hela året. Det är frivilligt för lokalföreningarna att delta.

Syfte och mål:
Ge ökad kunskap om djurhållningens etik, ansvar och respekt för djur. Samt att uppmuntra och belöna de som på eget initiativ engagerar sig i djurfrågor och/eller för djurens bästa.