​Kontaktuppgifter:
Djurens Vänner Borlänge
Vreten 16
784 73 Borlänge

Mail: borlange@djurensvanner.se

Tel: 0243 – 23 29 08

Swish:
123 634 47 33
Alla former av betalningar och gåvor, men vänligen INTE medlemsavgift.

PlusGiro:
92 95 77 – 5
Alla former av betalningar och gåvor, inklusive medlemsavgift.

Organisationsnr:
88 26 02 – 0979

STYRELSEN:

Ordförande:​
Caroline Ohlson

Sekreterare:
Lena Hjorth-Hultqvist

Kassör:
Anna-Carin Udd
Tel: 0243-22 79 49