Kontaktuppgifter:
Djurens Vänner Växjö
Älgvägen 18
352 45 Växjö

Tel: 0470-156 87

PlusGiro: 57 79 94-7
BankGiro:  400 – 9049
Swish:  123 097 04 75
Organisationsnr: 82 95 02 – 6853

STYRELSEN:

Ordförande:
Pia Lindkvist

Vice ordförande:
Kia Reggentin

Sekreterare:
Stina Fransson

Ledamot:
Meta Johansson

Kassör:
Inger Brandt

Suppleanter:
Johanna Rasmussen-Vaedelund
Tomas Rasmussen-Vaedelund