Stöd Djurens Vänner Uddevallas arbete!

Det finns många sätt att visa sitt stöd för Djurens Vänner Uddevalla och våra djur, nedan hittar du några av dem.

Medlemskap
Genom att bli medlem stödjer du oss inte bara ekonomiskt utan framför allt genom att göra oss till en starkare förening som kan påverka samhällets orättvisor mot djuren. Du får dessutom vår fina medlemstidning fyra gånger per år, samt information direkt hem när vi ska ha olika evenemang såsom loppmarknader och årsmöte.

Enskild medlem: 150 kr/år
Familj: 200 kr/år

Betalningen gör du enklast till vårt PlusGiro 86 67 48 – 7. Glöm inte att skriva att det gäller medlemskap.

Du som redan är medlem kan hjälpa oss att bli en större och starkare förening genom att få andra att bli medlemmar!

Inom kort kommer man även att kunna ge gåvor eller bli medlem direkt här på hemsidan!

 

Arbeta ideellt

Vi behöver hjälp av ideella inom många olika områden. Detta kan var allt från att hjälpa till med våra djur eller packa medlemsutskick – till att sprida material eller informera om föreningen på olika evenemang.

Är du intresserad och vill veta mer så kontakta oss.

Gåvor och arv

Att driva en ideell förening för djur som har det svårt är mycket kostsamt, men tack vare generösa gåvor och arv klarar vi att driva verksamheten vidare.
Föreningen är mycket tacksam för alla gåvor och arv som kommer in, stora som små. Tack vare dessa och våra eldsjälar kan vi driva vårt viktiga arbete vidare!

Om du väljer att donera pengar i ditt arv, så tänk på att det alltid är bra att ha med föreningens organisationsnummer:  85 85 00 – 8538

PlusGiro: 86 67 48 – 7