Ras: huskatt
Kön: hona
Beskrivning:

Jag har bott i mitt jourhem sedan 4/12 och gillar att bli kliad bakom
öronen. I början matvägrade jag men har nu börjat komma fram
självmant när maten serveras. På dagtid är jag helst under soffan
men jag har börjat bli mer nyfiken på de andra katterna här i hemmet.
Jag har inte ett så bra självförtroende än men med lite tid så
kommer jag att våga ta för mig mer.