I dagsläget bedriver vi vår verksamhet via karantänhem, jourhem, andra föreningars katthem och privatpersoner. Vår dröm är att en dag kunna starta ett katthem i Värnamo men först behöver vi bygga upp en stabil förening och ha en trogen skara volontärer. Vi har haft samtal med Värnamo Kommun och de undersöker möjligheten att kunna erbjuda oss en föreningslokal som vi i första hand ska använda som förråd och för styrelse- och volontärmöten.

Vill du bli en del av detta?
Skicka ett mail till oss så kontaktar vi dig!
Mail: varnamo@djurensvanner.se

katt. telefon