28 april, 2016

Kyrkheddinge_Hundstallet_2

Hundstallet och Djurens Vänner Malmö kan nu glädjande bekräfta planerna om ett gemensamt samarbete på Djurens Vänner djurhem strax utanför Malmö.

– Skåne har alltid funnits med i planerna för en etablering av ett nytt Hundstall, men tanken var att först etablera oss i Göteborg, säger Ulf Uddman, ordförande i Hundstallets styrelse. Men i slutet av februari fick man oväntat avslag på sin bygglovsansökan.
– Ungefär samtidigt som vi fick avslaget på vårt bygglov kontaktade Djurens Vänner i Malmö oss och bjöd in oss för ett besök och en förfrågan angående samarbete. Allting kändes rätt, och när en enhällig styrelse fick årsmötets fulla stöd, fanns det inget att tveka på.

Djurhemmet, som ligger i Kyrkheddinge i Staffanstorps kommun, invigdes den 6 juni förra året och är i full drift när det gäller katter och smådjur. Däremot har hundavdelningen stått oanvänd sedan invigningen.
– Vi har det senaste året byggt upp ett djurhem och rutiner som vi är mycket nöjda med, och det har tagit sin tid. Men vi har länge känt att det är dags att komma igång även med hundverksamheten, och vi hade kontakt med Hundstallet redan när vi skulle ta fram ritningar för vårt djurhem, säger Fredrik Malmgren, ordförande i Djurens Vänner Malmö.
– Vi presenterade därför ett förslag för Hundstallet som genast var mycket positiva. Det känns enormt roligt att vi äntligen ska kunna sätta resten av anläggningen i fullt bruk!

Rekryteringsprocessen av både anställda och ideella är i full gång. Alla tillstånd ska vara klara och det finns även vissa justeringar som ska göras innan man startar upp sin verksamhet i Skåne, men målbilden är att kunna öppna Hundstallet under hösten 2016.

Verksamheten kommer fortsatt att drivas av två separata ideella organisationer, men med ett mycket tätt samarbete. Med en kombination av Hundstallets erfarenhet och kontakter inom hundvärlden tillsammans med Malmöföreningens långa erfarenhet och kontaktnät i Skåne tror man på ett samarbete som kommer att gagna båda parter och framför allt Skånes hundar.

Ulf Uddman, ordförande
Hundstallet
Tel: 08 795 30 10 / 0707-52 36 30
ulf.uddman@skk.se

Margite Nordenstam,  Verksamhetschef/VD
Hundstallet
08-20 38 48 eller mobil 0701-60 16 28
margite.nordenstam@hundstallet.se

Fredrik Malmgren, ordförande
Djurens Vänner Malmö
tel: 0708-12 60 88
fredrik.malmgren@djurensvanner.se