1 januari, 2019

Från och med idag, 1 januari 2019, är vår besöksadress även vår postadress. Tidigare har vi haft en postbox och därmed en annan adress för brev och försändelser. Nu har vi skaffat oss en brevlåda som finns vid vårt katthem på Doktor Bex gata 4. Hädanefter kommer vi alltså använda denna adress även för post.