Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisations
Verksamhetsberättelse 2015

 

Styrelsen har under 2015 haft fem protokollförda sammanträden jämte ett årsmöte, som hölls den 9-10 Maj i Borlänge.

 

Styrelsens sammansättning: Ordförande: Rose-Marie Andersson, Växjö. Vice ordförande: Solveig Gavik, Göteborg. Sekreterare: Annica Sjöberg, Nässjö. Ledamot 1: Fredrik Malmgren, Malmö, Ledamot 2: vakant. Suppleanter: Mona Höög, Lidköping, Malin Dahlgren-Leisjö, Vetlanda och Pia Lindkvist, Växjö. Utom styrelsen, Kassör: Ann-Marie Medin, Växjö.

 

Under året som gått har styrelsen arbetat med att stötta de lokalföreningar som behövt råd och stöd och styrelsen ledamöter har en fördelning mellan sig där de är faddrar till några lokalföreningar vardera. Tack vare ett arv har RO kunnat betala ut en summa om 50 000 kr till samtliga lokalföreningar. Styrelsen fördelade även en privat donation om 150 000 kr, mellan föreningarna, och som alla andra år har föreningarna fått ta del av avkastningen för Selvy Anderssons fond. Man beslutade även att från och med 2016 införa tre olika bidrag som varje lokalförening erhåller efter insända kopior på kvitton: 25.000 kr till kastreringskampanjer, 25.000 kr till annonsbidrag och 10.000 kr för utbildningar. Dessutom kan lokalföreningarna ansöka om allmänna bidrag ur en pott som styrelsen avsatt.

 

RO har dessutom skänkt bidrag till:
Björn Ekwalls minnesfond, alternativ forskning, Sverige.
DjurHemsFörbundet, Sverige.
Voov, veterinärers omtanke om våldsutsatta, Sverige.
WPA, tidigare WSPA, Sverige.
Sveriges Kaninvälfärdsförening, Sverige.
Lega Pro Animale, Italien. One World Sanctuary, Thailand.

 

Styrelsen har även beviljat ett antal privatpersoner bidrag till veterinärvård och har på så sätt räddat livet på deras djur. På årsmötet i Borlänge, där flertalet av våra lokalföreningar deltog, beslutades det att lägga Skara- och Sandvikens lokalföreningar vilande och det har medfört en del arbete. Parallellt med det har styrelsen arbetat med att försöka starta upp ett antal nya föreningar.

 

Anslutna föreningar: Borlänge, Borås, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Lidköping, Malmö, Nyköping, Nässjö, Stockholm, Uddevalla, Uppsala, Vetlanda, Växjö.

 

Vidare så har styrelsen arbetat med PR-satsningen och de nya hemsidorna. RO´s nya adress till hemsidan är www.djurensvanner.se, därifrån länkas de lokalföreningar som har hemsidor och vi arbetar på att samtliga lokalföreningar ska ha en hemsida. Vi lägger ut nyheter om föreningen, olika artiklar med intressant läsning och mycket annat. Via RO`s facebooksida har styrelsen delat våra lokalföreningars arbete och spridit information om djurskyddsfrågor.

 

En representant för vår styrelse deltog vid DjurhemsFörbundets representantskapsmöte i Stockholm och två av RO´s ledamöter deltog vid ICAWC´s (International Companion Animal Welfare Conference) årliga internationella djurskyddskonferens som detta år var belagd i Porto, Portugal. Detta år deltog 251 deltagare från 101 organisationer i 39 länder.
Styrelsen har också haft kontinuerlig kontakt med och har följt utvecklingen i EU Dog and Cat Alliance, organisationen har som sitt främsta mål att höja statusen för hundar och katter i Europa. De önskar bl a att en lag om chipmärkning på hundar o katter införs i alla EU- länder. De uppmärksammar även problemet med smuggelhundar och konsekvenserna av detta. Organisationen växer och har nu 50 medlemsorganisationer från 19 länder.

 

I år anordnade Malmöföreningen årets utbildningsdagar, som blev mycket uppskattade. Under lördagen höll vi till i Malmöföreningens nybyggda djurhem strax utanför Malmö. Först ut bland föredragshållarna var Annika Kulle från Ceva Animal Health, som talade om feromoner. Detta följdes av Helena Nyberg från Svenska Kennelklubben som talade om IDmärkning och registrering. Lördagens sista föredrag handlade om Hud- och pälsproblem och hölls av Per-Erik Johansson från K9 Competition. På söndag morgon samlades vi i en konferenslokal på hotellet, där vi avslutade med en föreläsning av Cassandra Lindahl från Sveriges Kaninvälfärdsförening. som berättade både om kaniners skötsel och det ökade problemet med utkastade kaniner.
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page