Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisation är en sammanslutning av inom landet verksamma djurskyddsföreningar bärande namnet ”Djurens Vänner”.

De första tre Djurens Vänner föreningarna bildades i Malmö, Helsingborg och Göteborg år 1952. Dessa följdes av flera föreningar, som gick samman i en organisation – Föreningarna Djurens Vänners Riksorganisation – som bildades i Örebro den 8 juni 1957.

Riksorganisationen har till ändamål att arbeta för samverkan mellan de anslutna föreningarna, vilka alla verkar för ett realistiskt djurskydd och efter ett av Riksorganisationens årsmöte fastställt principprogram.

Styrelse

Tillförordnad ordförande
Solveig Gavik, Göteborg

Sekreterare
Annica Sjöberg, Nässjö
Tel: 0732-03 39 59

Ledamot
Pia Lindqvist, Växjö
Fredrik Malmgren, Malmö

Suppleanter
Lil Banås-Holmberg, Göteborg
Maria (Kicki) Lindström, Nässjö
Charlotte Holmqvist, Jönköping

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page